skip to Main Content

Trạm đào tạo

Các trạm đào tạo tại địa phương:

+ Hà Nội: Số 86-88, đường Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
+ Bắc Ninh: Số 89, đường Ngô Gia Tự, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Back To Top