logo y duoc cong dong
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y-DƯỢC CỘNG ĐỒNG
Trung tâm đào tạo trực tuyến E-Learning
Cơ hội cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà đầu tư nghiên cứu ứng dụng CNTT hiện đại để phát triển hệ thống công nghệ đào tạo trực tuyến phục vụ hoạt động đào tạo trình độ đại học và các khoá đào tạo bồi dưỡng bằng phương thức đào tạo trực tuyến (E-learning).

Để đáp ứng các hoạt động đào tạo (nghiên cứu bài giảng, trao đổi thảo luận, luyện tập, kiểm tra đánh giá, lớp học trực tuyến đồng bộ,…) một cách hoàn chỉnh thông qua hệ thống công nghệ E-learning, nhà trường đã triển khai hệ thống bao gồm các thiết bị phần cứng và hệ thống phần mềm tích hợp:

 1. Hệ thống quản lý học tập (LMS): Hệ thống quản lý các hoạt động học tập của sinh viên.

Các nhóm chức năng chính:

 • Quản lý hoạt động học tập của sinh viên
 • Chức năng diễn đàn thảo luận trong lớp môn
 • Chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi, bài tập
 • Chức năng ra bài tập trực tuyến, tự kiểm tra đánh giá, nộp bài trực tuyến và chấm điểm tự động
 • Quản lý thời gian học tập của sinh viên và giảng dạy của giảng viên trên hệ thống
 • Lớp học trực tuyến (Vclass): Tại đây người học có thể tương tác với giảng viên, các học viên khác tham dự và đưa ra các câu hỏi trao đổi thảo luận trực tiếp cho giảng viên trả lời trên lớp học.

2. Trang cá nhân: Là trang cá nhân cung cấp thông tin cho từng đối tượng người dùng trên hệ thống (cán bộ, giảng viên và học viên) về thông tin cá nhân, chương trình đào tạo, kế hoạch học tập của sinh viên, kết quả học tập, học phí,… 

3. Hệ thống hỏi đáp trực tuyến H113: Là hệ thống hỗ trợ sinh viên (Helpdesk) về các vấn đề trong quá trình học tập như:

 • Hỗ trợ về hành chính
 • Hỗ trợ về kỹ thuật
 • Hỗ trợ về học liệu
 • Gửi tới hòm thư góp ý (Các câu hỏi được gửi tới hệ thống hỏi đáp trực tuyến H113 đều sẽ được tiếp nhận và trả lời trong thời gian sớm nhất từ1-3 ngày).

4. Hệ thống website: hỗ trợ việc cung cấp thông tin, và các hoạt động sinh hoạt trao đổi trong quá trình học tập của sinh viên tại http://bhu.edu.vn/

5. Hệ thống xác thực: cho phép sinh viên tham gia vào các hệ thống chỉ cần thông qua một lần xác thực (đăng nhập).

Trong tương lai, nhà trường tiếp tục nâng cấp, ứng dụng cập nhật công nghệ mới để tiếp tục phát triển hệ thống công nghệ E-learning hiện đại luôn đi đầu trong các trường cao đẳng tại Việt Nam.